RYDDEBILEN | STUBBEFRESING | SKADESANERING | SKADEDYR | RENHOLD | VAKTMESTERTJENESTE | MATTEUTLEIE OG PAPIR

Skadesanering (brann ,vann, muggsopp)


Brann Ved brannskader blir ofte både innbo og bygning skadet. Det er derfor nødvendig med profesjonell utførelse for å ivareta disse oppgavene. Aktiv Eiendomsservice tilbyr opprydding/riving og nedvask av brannskader i bygninger.

Vann - Etter en vannskade er det ofte nødvendig å kartlegge omfang av skaden og finne ut hvor mye som må utbedres. Aktiv Eiendomsservice kan vare behjelpelig med disse oppgavene. Det blir foretatt kartlegging med rapport.

Muggsopp - I innemiljøet i en bygning kan det ligge muggsoppsporer i luften avhengig av hvor mye det er i uteluften.

Det kan også ligge muggsoppsporer på materialer og tøy inne i hus som er dratt inn fra uteluften.

Ved eventuelle vannskader, både synlige og skjulte, kan det bli unormale store mengder muggsoppsporer, noe som kan føre til helseplager.

Er det mistanke om muggsoppsporer er det derfor viktig å finne ut om det finnes muggsoppsporer i bygningen.

Dette undersøkes ved bruk av en MicroBio 2 og/eller tapeprøver som sendes inn til et laboratorium som vil dyrke frem prøvene for å kartlegge omfanget.

Aktiv Eiendomsservice kan være behjelpelig med kartlegging av muggsoppsporer.

Aktiv Eiendomsservice har sameirbeid med tømrere og andre nødvendige håndverkere.